In English please

”Dragvindan Vargen"

-Vinschen utan motor

Underlätta Ditt arbete i skogen

Min erfarenhet av ryggproblem har fått mig att driva denna produkt-utveckling inom småskaligt skogsbruk. Produkter som förenklar arbetet i skogen och framför allt förebygger ryggskador.

”Dragvindan Vargen” Vinschen som drivs med kranarmens rörelse (se rörlig bild nedan)
Instuktionsbeskrivning

”Vinschkroken Läggav” Vinschkroken som automatiskt frikopplar stocken
Instuktionsbeskrivning

”Lyfthjälpen Vargen” Flyttar mycket enkelt griplastarkranens tunga spakreglage vid på- och av-montering traktor
Instuktionsbeskrivning 1
Instuktionsbeskrivning 2

Var hittar Du produkterna?

Produkterna tillverkas av HT METALLTRYCKERI AB, bara att ringa 08-56034146 och beställa.

HT METALLTRYCKERI AB
BRYGGAVÄGEN 115
178 31 Ekerö
Stockholms län
Tel: 08-56034146

Produktbeskrivning

Dragvindan "Vargen" är ett vinschsystem innehållande vinda och omtagslåsning samt styrning där pendelrörelse och/eller rotationsrörelse av arm nyttjas som kraftkälla. Konstruktionen är avsedd för griplastare, grävaggregat och liknande konstruktioner med sådan rörelsefunktion.

En bild av dragvindan, monterad. Wiren, som är 6mm i diameter har en längd av 20 meter.
En principskiss över dragvindans funktion och innehållande delar.
Närbild på dragvindans låsmekanism (patenterad). Wiren läggs runt i ett ”enkelt halvslag” kring den lagrade axeln.

Adress: Strandvägen 3, 82393 Segersta
Telefon: 0278-653367, 070-556 11 04